SPOLLU-DATA

SPOLLU-DATA je souhrným označením veškerých kontaktů, informací, komunikace a dalších dat projektu SPOLLU, kterých využívají obchodníci SPOLLU i všichni Partneři projektu.

Denně je v systému zaznamenáváno veliké množství informací (dat) z komunikace s klienty.

Prvním projektem, pro který byl využit systém SPOLLU-CRM je projekt SPOLLU - STAVEBNÍ PARTNER, který spravuje dceřiná společnost SPOLLU CZ s.r.o. Vzniká tak největší specializovaná databanka staveb rodinných domů a rekonstrukcí v ČR včetně kontaktů na stavebníky (drobné investory). Stovky stavebníků celé ČR jsou aktivně oslovovány. Upřesňují se základní informace o jejich stavbách, které jsou zadávány do databanky. Její součástí jsou stavby, které se realizují, ale jsou zde také kontakty na záměry drobných investorů, kdy stavba ještě neprobíhá.

Podobně je možné systém SPOLLU-CRM využít pro další projekty.